0Položka(y)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Legislatíva pri kamerových systémoch

Keď ste sa rozhodli pre kamerový systém, mali by ste sa oboznámiť so všetkými povinnosťami, ktoré sú s tým spojené.
Informácie, ktoré vám poskytneme sú len informatívne. Riadne sa oboznámte so všetkými právnymi predpismi a povinnosťami, skôr než si zaobstaráte kamerový systém.

Kamerové systémy bez záznamu

 • ak váš kamerový systém nevytvára záznam stačí sa riadiť všeobecnými nariadeniami na ochranu osobnosti. To znamená, že kamera nesmie snímať miesta, kde osoby vykonávajú osobné záležitosti ako napr. sprchy a wc, a priestory, o ktorých nevedia, že sú monitorované.
 • osoby musia byť oboznámené s tým, že priestory sú monitorované

Kamerové systémy so záznamom

 • v tomto prípade musíte kamerový systém zaregistrovať. Najjednoduchšie je vyplniť elektronický formulár na stránke Úradu na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk).
 • výnimkou tvorí napr. plnenie povinnosti uloženej zákonom alebo právny predpis, atď.
 • ak kamerovým systémom monitorujete len vlastný majetok, nie je nutné ho registrovať. Môžete však informovať o zaznamenávaní výstražnou tabuľkou.
 • výnimkou je tiež získanie súhlasu od všetkých subjektov, ktoré budú monitorované
 • registrovať kamerový systém je povinný správca, je to osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a zodpovedá za ne
 • tu tiež platí dodržiavanie všeobecných nariadení

Pri registrácii musíte splniť tieto podmienky

 • stanoviť účel prevádzkovania kamerového systému, napr. ochrana majetku.
 • záznam musí byť uchovávaný, len pre dobu nevyhnutnú pre splnenie účelu a potom musí byť zmazaný
 • kamerový systém musí byť chránený pred zneužitím inými osobami
 • snímané priestory musia byť dostatočne označené pri všetkých vstupoch
 • všetky osoby oprávnené pohybovať sa v monitorovanom priestore, napr. zamestnanci, by mali overiteľným spôsobom vyjadriť súhlas s vyhotovovaním záznamov
 • kamery nesmú byť umiestnené tam, kde ľudia vykonávajú osobné záležitosti

Chcete chrániť a dozerať na blízke osoby a svoj majetok? Zabezpečte si kamerový systém, s ktorým budete mať všetko pod dohľadom!

Chýba Vám pokojný spánok? S kamerovým systém získate pocit bezpečia a dlhý, kvalitný spánok.

Váhate investovať do kamerového systému? V prípade krádeže alebo poškodenia vášho majetku sa táto investícia určite vyplatí.

Vďaka kamerovému systému sa šanca na vypátranie vinníka a objasnenie zločinu niekoľkonásobne zvýši.

Bezpečnosť by mala byť na prvom mieste. Pre svoju rodinu a majetok ju zabezpečíte používaním kamerového systému.

Dávajte si pozor aby ste:

 • zatvárali okná a zamykali dvere
 • sa presvedčili, že kamerový systém je funkčný
 • nenechávali kľúče pod rohožkou a inom ľahko nájditeľnom mieste
 • svoj odchod nezdieľali na sociálnych sieťach
 • cennosti nenechávali na viditeľnom mieste